• radiologybonemusclejoint@gmail.com
  • +90 5054383290

Ulusal Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 K. Arda, Ö. Tosun, H. Şener, D. Özdemirel. Nefrokalsinozisde Rezitans İndeks. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2000;30:41-43.

D.Ö. Özkan, Ö.F. Özkan, Ö. Tosun, K Arda. Crohn Hastalığında Enteroklizis Ve İnce Barsak Pasaj Grafisi İncelemelerinin Tanı Değerlerinin Karşılaştırılması. Ankara Eğitim ve araştıma Hastanesi Tıp Dergisi2001;34:26-29.

A. Kurt, K.R. Yazıcıoğlu, A. İpek, Ö. Tosun, M. Coşkun. Right Sided Diaphragmatic Hernia in an Adult with no History of Trauma:  Unusual CT Findings. European Journal Of General Medicine 2004; 1:55-57.

 Ö. Tosun, N. Çiçek, U. Ünlü, Ö. Kayıgil, İ. Gömceli, G. Dilmen, İ. Taş. Amfizematoz Pyelonefrit. Yeni Tıp dergisi 2005; 21:348-350.

 İ. Gomceli, M. Özdoğan, A. Gürer, Ö. Tosun, E. Türbedar, R. Aydın. Hiperbarik Oksijen tedavisinin derin yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanımı: Üç olgu Sunumu. Ankara Cerrahi Dergisi 2005;7:25-29.

H. Doğan, M. Metin, Ö. Tosun, G. Dilmen, İ. Taş, S. Keskin. Asemptomatik Laringosel Tanısına Manyetik Rezonans Görüntülemenin Katkısı. Yeni Tıp dergisi 2005; 22: 177-179.

 A. Gurer, M. Özdoğan, E. Ersoy, Ö. Tosun, H. Kulacoğlu, H. Gündoğdu, R. Aydın. Anorektal Abselerin Tanı ve Tedavisinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri. Yeditepe Tıp Dergisi 2007;2:19-21.

BB. Yıldırm, A. Karalezli, S. Kaya, HC. Hasanoğlu, AN. Tokgönül, Ö. Tosun. Trakeal Kalsifikasyon: Yasla İliskili mi? Tracheal Calcification; A change With Age?. Turkish Medical Journal 2007, 1:128-133.

 A. Kurt, Ö. Tosun, A. İpek, M. Gümüş, B.Özhan, N. Çay, T. Durmaz, T. Keleş, İ. Taş. Pericardial Lipomatosis Mimicking Pericardial Effusion : A Rare Cause of Pericardial Pseudoeffusion. Yeni Tıp Dergisi 2007:24(1);55-57.

M.R. Metin, N. Çay, Ö. Tosun, M. Karaoğlanoğlu.A Case of Poliorchidism: Evaluation with MRI. The Anatolian Journal of Clinical Investigation 2009;3:74-76.

Ö. Tosun, K. Ercan, M. Karaoğlanoğlu. Manyetik Rezonans Görüntülemenin Vücut Isısına Etkisi. Türk Tıp Dergisi 2010:4(2);61-64.

A. Tosun, F. Fidan, B. M. Alkan, E. E. Eroglu, O. Ardicoglu, O. Tosun. Vertebral fractures due to postpartum spinal osteoporosis: an unusual cause of low back pain. Turkish Journal of Osteoporosis 2011:17;21-3.

Ö. Tosun, K. Ercan, E. Dirik, F. Erdil, M. Karaoğlanoğlu. Farklı Evre ve Lokalizasyonda Intrakranyal Tüberkülozu Olan Üç Olgunun MRG Bulguları: Olgu Sunumu. Marmara Medical Journal 2011:24(3);203-207

Aslı Tanrıvermıs Sayıt, O. Tosun, Emrah Sayıt, Filiz Erdıl, Mustafa Karaoglanoglu. Low back pain and a dumbbell shaped hypodense mass on CT in a middle aged woman. Marmara Medical Journal 2014; 27: 76-7. DOI: 10.5472/MMJ.2013.02611.2

 A. Askın, M. Korkmaz, K. Bayram, H. Kocyigit, S.Demirdal, A. Kızılay, Ö.Tosun. Atypıcal Sacral And Ilıac Bone Insuffıcıency Fractures In A Patıent Receıvıng Long-Term Bısphosphonate Therapy. Turkish Journal of Geriatrics 2015;18(2):171-175

EE Bayar, S Duygulu, Ö.Tosun, G.G Oruk, G.G. Bural.MC Cune ALbright sendromunda Sintigrafik ve radyolojik değerlendirme. Ege Klinikleri Tıp Dergisi 2016; 54(2):101-104

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

K. Arda, Ö. Özdemir, Ö. Tosun, Ş. Korkmaz, T. Ölçer. Goldenhar Sendromu: Postaksiyel Polidaktili, konjenital kalp hastalığı, vertebra ve kranium anomalisi. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye,1999.

K.T. Kızılkanat, K. Arda, Ö. Tosun, B. Özcan, A.E. Demirba, F. Atalay F. Kolorektal kanserlerde hepatic mikrometastazların saptanmasında hepatic perfüzyon   değişimlerinin DDUSG ile belirlenmesi. 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, Antalya, Türkiye, 2001.

 Ö. Tosun, B. Davutluoglu, K. Arda, A. Yarangümeli. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda tek bir diyaliz seansının orbital kan akımına etkisinin Renkli Dupleks Doppler USG ile değerlendirilmesi. 22. Türk Radyoloji Kongresi,  Antalya, Türkiye, 2001.

Ö. Tosun, T. Kara, F. Küçükay, A.Ş. Altan, A. Alpar, K. Arda. Renal transplantasyon sonrası gelişen akut nekrotizan pankreatit olgusu.22. Türk Radyoloji Kongresi,  Antalya, Türkiye, 2001.

O. Balık, Ö. Tosun, A. İpek, D. Ünalan, G. Dilmen. Asemptomatik Fahr Sendromu (İdiopathik Bilateral Striopalldodentat Kalsifikasyon). 23. Ulusal Radyoloji Kongresi,  Antalya, Türkiye, 2002.

 Ö. Tosun, H. Obut, M. Çelikel, Ş. Şahin.  Nonopak Yabancı Cisim Tesbitinde US’nin Yeri: Olgu Bildirisi.  23. Ulusal Radyoloji Kongresi,  Antalya, Türkiye, 2002.

D. Özkan, F.Ö. Özkan, Ö. Tosun, K. Arda. Sol İnternal Mamarian  Arter Bypass Greftlerinin Değerlendirilmesinde Doppler US. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi,  Antalya, Türkiye, 2002.

Ö. Tosun, A. Öçgüder, U. Ünlü, A. Kurt, K. Ercan, İ. Taş. Fibular Hemimeli ve Nadir Tarsal Naviküler Osteokondrozu Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 2003.

Ö. Tosun, M. Akdoğan, K. Yazıcıoğlu, A. İpek, N. Erdoğan, İ. Taş. Total Kalça Protezi Nadir  Superior Dislokasyonu: Olgu Sunumu. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 2003.

Ö. Tosun, N. Gültaşlı, G. Dilmen, İ. Taş. Tarsal Naviküler Osteokondroz (Kohler Hastalığı);Olgu Sunumu. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 2003.

 A. İpek, A. Kurt, K. Yazıcıoğlu, Ö. Tosun, A. Balık, İ. Taş.   Olgu Bildirisi: Akrani. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 2003.

N. Gültaşlı, Ö. Tosun, N. Çiçek, N. Kahvecioğlu, A. Kurt, İ. Taş.  Milli Sporcumuzda Paralabral kist, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2004.

 D. Ünlü, U. Ünlü, N. Çiçek, Ö. Tosun, M. Çetin, İ. Taş. Memede Hamartomu:Olgu bildirisi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2004.

Ö. Tosun, U. Ünlü, N. Gültaşlı, N. Kahvecioğlu, K. Ercan, H. Doğan, İ. Taşİ. Dyke-Davidoff- Masson Sendromu. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2004.

Ö. Tosun, N. Çiçek, U. Ünlü, Ö. Kayıgil, İ. Gömceli, İ. Taş. Amfizematoz Pyelonefrit ve Dalak Absesinde US ve MRG’nin Yeri . 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2004.

S. Keskin, A. Kurt, K. Ercan, Ö. Tosun, K.R. Yazıcıoğlu, M. Gümüş, N. Erdoğan, G. Dilmen, İ. Taş. Erkek Hastada serebral Metastaz ve Sinüs Trombozu gösteren Metastatik Meme kanseri. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2004.

N. Çiçek, A. Kurt, Ö. Tosun, K. Ercan, H. Doğan, G. Dilmen, İ. Taş. Vasküler Kompresyon Sendromu. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2004.

B. Hoşgören, N. Çiçek, N. Kahvecioğlu, U. Ünlü, Ö. Tosun, A. İpek. Farklı Biseps Tendon Patolojilerinde Radyolojik Bulgular. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2004.

U.L. Ünlü, N. Erdoğan, Ö. Tosun, D.N. Ünlü, A. Kurt, İ. Taş. Poliostotik Fibröz Displazi: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2005

Ö. Tosun, U. Ünlü, K. Ercan, N. Çiçek, D. Ünlü, B. Hoşgören, İ. Taş. Akciğer Tüberkülozlu Bir Olguda Pons Tüberkülomu: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2005

N. Kahvecioğlu, K. Ercan, U. Ünlü, N. Çiçek, Ö. Tosun, N. Erdoğan, İ. Taş. Takayasu arteritli hastada MR Anjiografi ve RDUS bulguları:Olgu bildirisi. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2005

 A. İpek, A. Kurt, K. Yazıcıoğlu, M. Gümüş, S. Keskin, Ö. Tosun, İ. Taş. Fetal İntraabdominal Umblikal Ven Anevrizması 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2005.

 A. İpek, S. Keskin, A.  Kürkçüoğlu, K. Yazıcıoğlu, A. Kurt, Ö. Tosun, M. Gümüş, I.Taş. Safenofemoral Bileşkede Vena Safena Magna Medial Aksesuar e Anterolateral Dal Anatomik Farkliliklari 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2005.

K. Ercan, B. Özhan, Ö. Tosun, I. Taş.Takipte hipofiz mikroadenomunda gebelikte ortaya çıkan apopleksi 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2005

A. İpek, A. Kurt, K. Yazıcıoğlu, S. Keskin, B. Hacıoğlu, P. Günbey, N. Çay, S. Tan, Ö. Tosun, I.Taş. Hızlı Seyirli Fetal Sakrokoksigeal Teratom. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2005.

K. Ercan K, A.C. Zaralı, Ö. Tosun, I.Taş. Spinal kolonun tüm segmentlerini tutan nörofibromların eşlik ettiği Nörofibromatozis – tip 1: olgu bildirisi 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2005.

G. Aydın, I. Keleş, Ö. Tosun, A. Tosun, L. Ö. Yılmaz, T. K. Kendi, S. Orkun. Lipoma Arboresens: Ailesel Yatkınlık Var mı? 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Program ve Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.92, Bodrum, Türkiye, Haziran 2005.

 A. Kurt, B. Özhan, A. İpek, Ö. Tosun, M. Gümüş, C. Özhan, E. Aşık, K. Yazıcıoğlu,  M.E. Sakarya, İ. Taş, G. Dilmen. Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Dönüş. 2006 TürkRadyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006.

A. Kurt, B. Özhan, A. İpek, C. Özhan, Ö. Tosun, M. Gümüş, E. Aşık, G. Dilmen, I. Taş. Mesanenin İnguinal Herniasyonu: İki Vakada Olgu Sunumu  2006 Türk Radyoloji Kongresi , Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006

 H. Çetin, M.E. Sakarya, Ö. Tosun, A. Kurt, H. Öztürk, S. Tan, İ. Taş. İntraperitoneal Hemorajiye Neden Olan Renal Anjiomyolipom  2006 Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006

 A. Kurt, A. İpek, Ö. Tosun, N. Çay, S. Keskin, B. Hacıoğlu, M. Akdoğan, H. Öztürk, E. Aşık, G. Dilmen, M.E. Sakarya, İ. Taş. Sublingual Bez Adenokarsinomunun Orbital Metastazı. 2006 Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006.

 Ö. Tosun, A. Kurt, A. İpek, H. Çetin, İ. Taş, K. Ercan, M.E. Sakarya, M. Gümüş. Pons Tüberkülomlu Hastada Kortikosteroid Kullanımı Sonrası Gelişen Bilateral Diz        Osteonekrozu. 2006 Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006.

 Ö. Tosun, H. Çetin, Ö. Özdemir, A. Kurt, M.E. Sakarya, İ. Taş, G. Dilmen, H. Öztürk,  A. İpek Desendan Torasik Aortanın Konjenital Bifürkasyonu: DSA ve MR Anjio Bulguları. 2006 Türk Radyoloji Kongresi Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006

 A. Kurt, B. Özhan, C. Özhan, A. İpek, M. Gümüş, Ö. Tosun, E. Aşık, N. Çay, E. Zan, G. Dilmen, M.E. Sakarya, İ. Taş.Granülomatöz Larenjit: BT Bulguları. 2006 TürkRadyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006.

A. Kurt, B. Özhan, N. Çay, C. Özhan, A. İpek, Ö. Tosun, İ. Taş. Kartegener Sendromu. 2006 Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006.

Ö. Tosun, M.E. Sakarya, H. Cetin, K. Yazıcıoğlu, K. Ercan, İ. Tas. Vasküler Loop Sendromuna sekonder gelişen ve tekrarlayan fasial paralizi. 2006 Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006.

A. Kurt, A. İpek, M. Gümüş, Ö. Tosun, E. Aşık, M.E. Sakarya, İ. Taş. Maksiler Sinüs içerisine migrasyon gösteren metalik dental dolgu. 2006 Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006.

S. Keskin, M.E. Sakarya, K. Ercan, Ö. Tosun, G. Dilmen, İ. Taş. Pleksiform Nörofibromada MRG bulguları, 2006 Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006.

M.E. Sakarya, K. Ercan,  Ö. Tosun,  B. Hacıoğlu, S. Keskin, B. Özhan, C. Özhan. Restriktif Kardiomyopatide Kardiak MR Bulguları. 2006 TürkRadyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006

A. Kurt, B. Özhan, C. Özhan, A. İpek, M. Gümüş, Ö. Tosun, E. Aşık, H. Öztürk, E. Zan, G. Dilmen, M.E. Sakarya, İ. Taş.Çapraz Renal Ektopi. 2006 Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006

H. Çetin, M.E. Sakarya, Ö. Tosun, G. Dilmen, C. Özhan, N. Çay,  E. Zan, İ. Taş. Proptozise Neden Olan Fibroz Displazi Tanısında Bilgisayarlı Tomografinin Önemi.  2006 Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2006.

 A. Tanrıvermiş,  Ö. Tosun,  N. Çay,  A. Kurt,  H. Arslan,  M.  Karaoğlanoğlu. Akut Koalesan Mastoidit’in BT ve MR Bulguları: Olgu Sunumu. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye,  1-5 Kasım 2008.

 A. İpek, H.P Günbey, Ö. Tosun, H. Arslan. Uterus Didelfuslu Olguda Abortus ve Matur Gebelik Birlikteliği. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye,  1-5 Kasım 2008.

A. Kurt,  E. Aşık,  P. Baran,  Ö. Tosun,  A. İpek,  H. Arslan,  M. Karaoğlanoğlu. Tiroid Hormonlarının Meme Dansitesi Üzerine Etkisi. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye,  1-5 Kasım 2008.

E. Aşık, S. Orhun,  A. Kurt,  A. İpek, M. Gümüş, Ö. Tosun, H. Arslan, M.  Karaoğlanoğlu. İntramamarian Glomus Tümör. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye,  1-5 Kasım 2008

M. Metin, N. Çay, Ö. Tosun, M. Karaoğlanoğlu. Poliorşidizm: Olgu Sunumu. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye,  1-5 Kasım 2008

N. Çay, Ö. Tosun,  A. Kurt, M. Karaoğlanoğlu. Absenin eşlik ettiği brusellar spondilodiskit olguları: MRG Bulguları. 30 Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2009

 A. Tanrıvermiş Sayıt, A. Kurt, Ö. Tosun, A.İpek, M. Karaoğlanoğlu. Trakeal divertiküllerin çok kesitli bilgisayar tomografi ile değerlendirilmesi. 30 Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım2009

Ö Tosun,  A Agabalayeva,  A. T. Sayıt,  M. Karaoğlanoğlu. Sıvı-sıvı seviyelenmesi gösteren myositis ossifikans: olgu sunumu. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2010

H. Arslan,  Ö. Tosun. Total diz artroplastisi öncesi radyolojik görüntüleme. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2010

B. H. Kasım, Ö. Tosun, E. Kasım, K. Ercan, M. Karaoglanoğlu, H. Arslan. Laminektominin Lomber Bölgedeki Ligamentum Flavum Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi; Bir MR Çalışması. Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2011

Ö. Tosun, G. S. Tangal, A. K. Tosun, F. Erdil, M. Karaoğlanoğlu. Kumadin Kullanımına Bağlı Gelişen İliopsoas ve Priformis Kas Hematomu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2011

Ö. Tosun, M. Dagli,  G. S. Tangal, F. Erdil, M. Karaoğlanoğlu. İnfraspinatus Denervasyonuna Neden Olan Enfekte Paralabral Kist: Olgu sunumu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2011

Ö. Tosun, G. S. Tangal, F. Erdil, H. Arslan. Transfasial Cilt Altı  Kas Herniasyonlarında MRG. Türk Manyetik Rezonans Derneği 16. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2011

Muhabbet Koralp, Özgür Tosun, Nail Bulakbaşı. α 2 Interferon Kullanım Sonrası Gelişen Nadir Meme Psödolenfoma Olgusu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013

Özgür Tosun, Muhabbet Koralp, Levent Çelebi, Nail Bulakbaşı. Dançıda gelişen nadir Lomber vertebra transvers proses Avulsiyon kırığı ve Myosistis ossifikans. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013

Muhabbet Koralp, Hasan Besim, Özgür Tosun, Nail Bulakbaşı. ACR Tip II Memelerde Mamografi Ve Ultrasonografi İle Saptanamayan Ve Meme MR İle Tanı Alan İnflamatuvar İnvazif Duktal Karsinom Olguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2013

 Nurdan Çay, Çetin Işık, Özgür Tosun, Özlem Ünal, Metin Doğan, Halil Arslan. Triangüler Fibrokartilaj Kompleks Yırtıklarında Ulnar Varyansın Rolü. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014

Mehtap Balaban, İlkay Sedakat İdilman, Ali İpek, Özgür Tosun, Hanefi Yıldırım. Herediter multipl ekzositozun direk grafi bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014

Nurdan Çay, Özgür Tosun, Karabekir Ercan, Özlem Ünal, Halil Arslan. Periferal Primitif Nöroektodermal Tümör: Olgu Sunumu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2014

Rukiye Özden Demir, Özgür Tosun, Berna Dirim Mete, Sedat Altay, Fazıl Gelal, Mehmet Coşkun, Sinem Aydoğmuş. Bıçak yaralanmasına sekonder gelişen Brown -Sequard sendromu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2015

Nurdan Çay, Özlem Ünal, Karabekir Ercan, Ömer Faruk Ateş, Özgür Tosun. Dokunulmaması Gereken Lezyon: Nonossifiye Fibrom 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2015

 Atilla Hikmet Çilengir, Özgür Tosun, Berna Dirim Mete, Servet Akar, Mehmet Coşkun, Meltem Çetin. Total kalça protezi operasyonu sonrası gelişen iskiofemoral sıkışma sendromu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2015

Sinem Aydoğmuş, Berna Dirim Mete, Nezahat Karaca Erdoğan, Mustafa Fazıl Gelal, Özgür Tosun, Mehmet Coşkun, Orhan Oyar, Meltem Çetin, Muhsin Engin Uluç. Ulnar Sinir Tutulum Bulguları ile Prezente Olan Nadir Bir Myoperisitom Olgusu 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2015

Sinem Aydoğmuş, Özgür Tosun, Gökay Karaca, Rukiye Özden Demir, Berna Dirim Mete, Orhan Oyar. Talokalkaneal koalisyona bağlı gelişen tarsal tunnel sendromu olgusu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2015

Gökay Karaça, Özgür Tosun, Berna Dirim Mete, Nezahat Karaca Erdoğan, Muhsin Engin Uluç, Rukiye Özden Demir. Aksesuar palmaris brevis kasının neden olduğu ulnar tuzak nöropatisi: Olgu sunumu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2015

Atilla Hikmet Çilengir, Şebnem Karasu, Özgür Tosun, Muhsin Engin Uluç, Aynur Quliyeva, Yusuf Kenan Çetinoğlu. Hepatopulmoner Sendromun Bilgisayarlı Tomografi Bulguları: Olgu Sunumu. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2016

Özgür Tosun, Atilla Hikmet Çilengir, Berna Dirim Mete, Muhsin Engin Uluç, Mehmet Coşkun, Orhan Oyar. Ulnar Varyansın El Bileği Açılarına Etkisi; Orijinal Araştırma. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2016

G. Katıldığı Bilimsel Aktiviteler, Kurslar, Sempozyumlar:

RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi,26-31 Ekim 1999, Antalya

Türk RAD 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 2001, Antalya

Meme Görüntüleme Kursu,  26-27 Ocak 2002, Ankara

Kranial ve Spinal Manyetik  Rezonans  Sempozyumu, 20-22 Haziran 2003, Ankara

Kas İskelet Manyetik  Rezonans  Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2004, Izmir

Türk RAD 2004, 25.Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya

Gövde Manyetik  Rezonans  Sempozyumu, 2-4 Haziran 2005, İstanbul

2. Uludağ Nöroradyoloji Günleri, Türk, 20-23 Mart 2006, Uludağ

IX. Ulusal Manyetik Rezonans Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Ankara

G10. ESSR 2007 June 1-2  2007 İzmir (European Society of Muskuloskeletal Radiology)

ECR 2008 European Congress of Radiology March 7-11, Vienna/Austria

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Vasküler Girişimsel Radyoloji Topl. Aralık 2009, Ankara

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Nöroonkolojik Radyoloji Topl, 9 ocak 2010, Ankara

Türk  MR Derneği 15. Yıllık Toplantısı, Gövde MR, 20-22 Mayıs 2010, Antalya

Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Kırıkların ve çıkıkların Radyoloji Sempozyumu, 10 Mart 2012.

Sports İmaging Conference 2012, 5-6 October 2012, İstanbul, Turkey

Türk  MR Derneği 18. Yıllık Toplantısı, 23-25 Mayıs 2013, Ankara

 

H.  Ulusal Toplantılarda Yaptığı Konuşmalar:

Kafa Travmasında MRG. Haziran 2004 Türk MR Derneği Ankara Şubesi Aylık Toplantısı

Spinal Ekstradural Kitleler. Ocak 2010. Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi “Nöroonkolojik  Radyoloji” Toplantısı

Teknik Optimizasyon: Düz Grafiler. 7-11 Kasım 2012. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya

Omuz MRG Nisan 2016. Türk Radyoloji Derneği İzmir  ŞubesiKas İskelet Sistem  Toplantısı

Hamilelerde Nörolojik Aciller. 37.Türk Radyoloji Kongresi ,2016, 2-5 Kasım. Antalya

Çocuklarda atlanankırıkların radyolojisi 39.Türk Radyoloji Kongresi ,2018, 6-11 Kasım. Antalya

Erişkinlerde atlanan kırıkların radyolojisi 39.Türk Radyoloji Kongresi ,2018, 6-11 Kasım. Antalya

Geriatrik Ortopedik Travmalarda Güncel Yaklaşım 40.Türk Radyoloji Kongresi, 2019, 5-10 Kasım, Antalya

Pelvik Travmalara Güncel Radyolojik Yaklaşımlar,40.Türk Radyoloji Kongresi, 2019, 5-10 Kasım, Antalya

Atlanan Kırıklar Radyoloji Kış okulu, Şubat 2020, Antalya

Dirsek Radyolojik Görüntüleme Şubat 2020. Türk Radyoloji Derneği İzmir  ŞubesiKas İskelet Sistem  Toplantısı

Kemoterapi Toksisitesi. 41.Türk Radyoloji Kongresi, 2020, Kasım, Antalya

Yumuşak Doku Tümörleri. 25. Yıllık Uluslararası Katılımlı BilimselToplantısı 23-25 Eylül 2021, Ankara

Spondiloartropatiler: Sakroiliak Eklem ve Spinal Değerlendirme. 25. Yıllık Uluslararası Katılımlı BilimselToplantısı 23-25 Eylül 2021, Ankara

Vaskülitlere Acil Radyolojik Yaklaşım. 42. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26 – 31 Ekim 2021, Antalya

Romatolojik Hastalıkların Kas İskelet Sistem Acilleri. 42. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26 – 31 Ekim 2021, Antalya

 

I. Uzmanlık Tezi:

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda tek bir hemodiyaliz seansının hastanın retrobulber dolaşımına etkisinin Renkli Dupleks Doppler USG ile belirlenmesi

Hızlı iletişim
  • +90 5054383290
  • +90 5488538874
  • radiologybonemusclejoint@gmail.com
Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.
İLETİŞİM

Whatsapp Destek

Özgür Tosun

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?